Har du spørsmål?

Du er alltid velkommen til å kontakte en av våre samarbeidspartnere.

Finn samarbeidspartner

Vores samarbeidspartnere

Personal Care & Home Care:
PANORAMA AS
Holthes vei 2
N-4848 Arendal

Tlf.: 0047 - 37 00 36 00
Fax: 0047 - 37 00 36 37
mail: pan@panoramagruppen.no
www.panoramagruppen.no

 

Floor Care:
KREFTING & CO AS
Nesveien 15, P.B. 4
1305 Haslum

Tlf.: 0047 - 67 52 60 85
Fax: 0047 - 67 52 60 95
mail: firmapost@krefting.no
www.krefting.no

Hagerty Scandinavia
|   | Mail: dorte.sparre@hagertycare.com | Tlf.: +45 29 25 56 03 | Cvr:CH-718 138