Hand Upholstery Nozzle

Det spesielle Hagerty-munnstykket til rensing av møbler, tekstilflater i bilen o.l.

Brukes sammen med Blue H-maskinen.

Hagerty Scandinavia
|   | Mail: dorte.sparre@hagertycare.com | Tlf.: +45 29 25 56 03 | Cvr:CH-718 138